HÄLSNINGAR GREETINGS GITARRACKORD GUITAR, CHORDS HEMSIDAN HOME PAGE de Maré

41  Josefina Elisabet Charlotta (född 27/5 1823 i Stockholm – död 16/11 1880 i Stockholm)

Var kammarfru hos änkedrottning Desideria 1850.

Gift i Stockholm 7/12 1863 med före detta kassören i riksbanken, riddaren av första klassen av Vasaorden, Emil Wagner Smitt (född 22/5 1822 i Stockholm – död 1903).


42  Karl Adolf Ludvig (född 1/7 1825 i Malmö – död 18/2 1877 i Varberg, begravd i Vapnö kyrkogård i Hallands län)

Student i Lund 12/12 1843, avlade kameral-examen 21/6 1845 och hovrättsexamen 26/6 1848, auskultant i Skånska hovrätten samma år 6/6, vice häradshörding 10/1 1853, tillförordnad domare i åtskilliga härader, dels i Skåne, dels i Halland 1851, 1852, 1855, 1856, 1863 och 1864, länsnotarie i Hallands län 12/8 1854, tillförordnad landssekreterare samma år 5/9, ombudsman vid Hallands enskilda bank 8/2 1858, sekreterare vid Hallands läns landsting från 21/9 1863, kronofogde i Varbergs fögderi i Hallands län 21/4 1865, vice ordförande i direktionen för Norra Hallands lasarett, sekreterare i styrelsen för Varberg-Borås järnväg.

Gift 1858 29/4 på Vapnö i socknen med samma namn i Hallands län med Helena Sofia Staël von Holstein (född 27/6 I831 på Vapnö – död 1923) dotter till kammarjunkaren Georg Gustaf Staël von Holstein (adliga ätten nr. 834) och Kristina Maria Kollberg.Biografier 43 – 76 >>


Biografier 77 – 124 >>


Biografier 125 och följande >>33  Hilda Elisabet Eleonora (född. 16/8 1818 på Flata Bredegården i Suntaks socken - död 19/12 1897 i Teda socken i Uppsala län)


34  Ulrika Sofia Charlotta (född 18/9 1820 på Flata Bredegården i Suntaks socken – död 1904)


35  Emilia Augusta Karolina (född 10/9 1823 i Sventorps socken i Skaraborgs län – död 1909)

Gift 20/10 1848 i Mariestad med lantbrukaren Karl Anders Ulrik Mellin (född 14/1 1816 i Hångsdala prästgård i Skaraborgs län - död 26/5 1856 på Nykyrke i Fågelås socken i nämnda län. Paret fick två söner som dog unga samt en dotter.


TILLBAKA

.

36  Adolf Ludvig (född 29/3 1796 i Adelöfs socken – död 11/1 1877 i Stockholm begraven på norra begravningsplatsen i Stockholm)

1/3 1811 volontär vid Jönköpings regemente, 20/3 1812 sergeant, var med i fälttåget i Tyskland 1813 och affären vid Retschau 28/8, 16/11 1814 fänrik i Skaraborgs regemente, var med i kriget i Holstein och Norge 1814 och därmed affären vid Holmtval och Trögestad 11/8.16/6  1815 avlade han officersexamen, 20/2 1816 fänrik vid regementet, 1817 kommenderad till Göta Kanal, 14/4 1818 löjtnant, 1820 och 1821 befälhavare för kommenderingen av regementet till Karlsborg, 15/3 1826 kapten och kompanichef, kommenderad till Göta kanal samma år, 22/6 1837 riddare av första klassen av svärdsorden, major i regementet 4/5 1840 och vid regementet 31/7 1845, överstelöjtnant 28/11 samma år, 1848 kommenderad till Fyen, 1850 kommenderad till garnisonstjänstgöring i Stockholm, 3/4 1854 - 30/4 1858 kommendant för Stockholms garnison, överste i armen samma år 14/11, 2/4 1855 -4/5 1858 ledamot i krigshovrätten, erhöll  16/7 1855 Karl XIV Johans medalj, 27/4 1858 överste och chef för Skarabors regemente, Norska S:t Olavsorden den 4/7 samma år, 6/5 1864 avsked.

Gift 31/12 1827 på Gynge med Amalia Söderholm  (född 15/8 1810 i Östergötland - död 18/12 1883 på  Johanneslund i Skedevi socken i Östergötlands län) dotter till majoren Gustaf Söderholm och Charlotta Blom. Förutom barnen nedan hade Adolf en fosterdotter Rosalie Wadström gift de Besche.


TILLBAKA


37  Rosalie (född 11/11 1828 på kaptensbostället Engerås i Varnhems socken i Skaraborgs län – död ?)

Gift 28/8 1872 i Lund med kronolänsmannen i Hasslerörs tingslag i Skaraborgs län, sedermera reseinspektören för allmänna brandförsäkringsverket för byggnader på landet, Simeon Jungmarker (född 28/1 1823 i Habo socken i Skaraborgs län – död 1904).


38  Constance Amelie Adèle (född 24/6 1832 på Engerås – död 9/4 1890 i Stockholm)

Gift i Stockholm 1856 11/8 med före detta kamreraren vid riksbankens avdelningskontor i Luleå, Karl Abraham Rydberg (född 1822 19/9 i Alingsås - död 1887 30/10 i Luleå). Paret fick tre söner och fem döttrar.


39  Jakob Gustaf (född 27/4 1799 på Botilstorp – död 15/3 1834 i Malmö)

30/3 1824 registrator vid riksbankens lånekontor i Malmö, tillförordnad ombudsman 22/6-19/7 1825 , under en månad 21/6 1826 ,  10/6-23/7 1827 och  16/6-1/8 1829, kontorsskrivare 1828, tillförordnad kamrerare 23/3 1830 , kamrerare samma år 22/6, tillförordnad registrator 1832, bokhållare 1833.

Gift 1820 29/10 i Hedvig Eleonora församling i Stockholm med Henriette Charlotte Reddewigh (född 14/3 1798 i Stockholm – död där 10/1 1878 ) dotter av kammarmusikus Karl Fredrik Reddewigh och Katarina Charlotta Borgh.


40  Aurora Karolina Henrietta (född 26/3 1821 i Stockholm – död 1918)


TILLBAKA26  Johan Fredrik (född 3/12 1763 på Stora Farsbo – död 1/10 1836 på Nystorp i Lommaryds socken i Jönköpings län, begraven på Lommaryds kyrkogård)

1778 frivolontär vid Östgöta infanteri, 6/7 1779 volontär i nummer, sergeant, 2/2 1785 fänrik vid Jönköpings regemente, var med vid kriget i Finland 1788-1790, 2/3 1793 löjtnant, 18/7 1796 kapten, var med i kriget i Tyskland 1805-1806 samt 1808 i Skåne med expeditionen till Gotland, var bataljonschef under fälttåget i Skåne och Västerbotten 1809, förde befälet över andra bataljonen av Jönköpings regemente i slaget vid Säfvar samma år, gjorde som bataljonschef kustbevakningen på Gotland 1810, andre major samma år 18/12, erhöll guldmedalj för tapperhet i fält samma år, riddare av första klassen av svärdsorden 24/3 1811, förste major samma år 14/5, kommendant i Visby samma år, var med i 1813 och 1814 års krig i Tyskland och Norge, 22/5 1814 överstelöjtnant i armen, tog avsked. 3/9 1816

Johan flyttade från Gränna till Torestorp i Svarttorps socken 1801. 1817 flyttade han som änkling med två barn till Nystorp i Lommaryds socken.

Gift 1:a gången på 1780-talet med Ulrika Charlotta Mobäck (född 18/3 1768 – död 1833). Paret skiljde sig och Johan gifte om sig 1824 med Christina Catharina Wettermark (född 18/9 1767 i Barkeryds socken - död 26/8 1833 på Nystorp begraven på Lommaryds kyrkogård) dotter till regementsskrivaren J Wettermark och Helena Fovelin.


TILLBAKA


27  Kristina Gustafva (född 18/9 1788 i Gränna - död 13/1 1863 på Nystorp, begraven på Lommaryds kyrkogård)

Gift 16/3 1820 på Nystorp med kaptenen vid Jönköpings regemente, riddaren av första klassen av Svärdsorden, Karl Jakob Wollin, (född 30/9 1778 i Karlskrona - död 18/2 1853 på Nystorp, begraven på Lommaryds kyrkogård). Paret fick dottern Gustafva Sofia.


28  Karl Fredrik (född 1790 13/8 i Gränna - dog som svagsint 1831 19/4 på Nystorp, begraven på Lommaryds kyrkogård)


Johan Fredrik (26) hade förmodligen även sonen

29  Carl Johan Petter (född 1792 – död ?)

1807 kom han i tjänst vid Jönköpings regemente, 14/5 1811 blev han fänrik, 1815 tog han avsked. Carl deltog i krig 1808-1809 och 1813.


30  Carl Lorens Ludvig (född 14/6 1766 på Stora Farsbo – död 25/11 1819 på Gärdagården i Hvalstads socken i Skaraborgs län, begraven i Hvalstads kyrka)

14/5 1786 furir vid Jönköpings regemente, 10/6 1788 fältväbel, var med vid kriget i Finland 1788-1790, 11/8 1790 fänrik, 20/12 1795 stabslöjtnant, 18/12 1796 fick han löjtnants lön, var med i kriget i Tyskland 1807 där han utmärkte sig vid överrumplingen av Rostock 6/4 1807, riddare av första klassen av svärdsorden samma år, 1/4 1808 stabskapten, var med i fälttåget vid västra armén i Skåne 1808-1810 samt i Västerbotten, förde befälet över tredje bataljonen av Jönköpings regemente i slaget vid Säfvar 1809, l8/12 1810 kompanichef, 3/3 1812 major i armén, tredje major samma dag, var med vid fälttåget i Norge 1814. erhöll avsked 15/3 1815. 1816 flyttade han till Broholmen.

Gift 30/10 1792 på Loftås i Fryeles socken i Jönköpings län med Ester Elisabeth Cederschiöld (född 3/8 1769 på säteriet Hedeby i Fryeles socken – död 31/7 1847 i Stockholm) dotter till amiralitetslöjtnanten Peter Elias Cederschiöld (adliga ätten nr. 1117) och Friherrinnan Birgitta Margareta Falkenberg af Trystorp (adliga ätten nr. 18).


31  Karl (född 1793 – död i Ryssland)


Flyttade som ung till Ryssland och blev militär i rysk tjänst.


32  Fredrik Gustaf (född 22/3 1795 i Adelöfs socken– död 7/7 1825 på Leaby skattegård i Karleby socken i Skaraborgs län, begravd bredvid sin fru på Karleby kyrkogård)

1811 23/3 sergeant vid Jönköpings regemente, samma år kommenderad på garnisonstjänstgöring i Karlshamn, 15/9 1812 fanjunkare, deltog i 1813 och 1814 års krig i Tyskland och i 1814 års krig i Norge, 25/8 1814 fänrik i Lifregementesbrigadens grenadierkår, 5/9 1815 stabsfänrik, fänrik i armen.

Gift 11/11 1817 i Suntaks socken i Skaraborgs län med Katarina Charlotta Baalack (född 28/1 1795 i Varnhems socken i Skaraborgs län - död 13/7 1828 på Leaby skattegård) dotter av ingenjören och lantmätaren Jean Peter Baalack och Märta Eleonora Lundahl


TILLBAKA15  Catharina de Maré (född 1696 – dog 21/4 1783 av ålderdomssvaghet)

Catharina gifte sig i Mo 25/6 1732 med torparen och konstapeln Nils ”Plit” Ryrberg. Hon bodde i Bånneröd.


16  Christina de Maré (född 1708 - dog 1/3 1772 av ålderdomskrämpor 64 år gammal)

Christina gifte sig i Naverstad 1732 med trumslagaren Peter Knutson Hurtig.

Hon bodde i Humlekiärr.


17  Jacob de Maré (född 1709 – dog 1760 9/11 av magsjuka)

Jacob gifte sig 30/1 1743 med pigan Catarina Andersdotter. Catarina dog 1759. Jacob gifte om sig 14/9 1760 med Kjersti Hansdotter. Jacob var dragon och torpare på Koddenhagen i Brastad.


18  Mari Charlotte (född 1711 – död 1728 vid pingsttid, begraven på Svenneby kyrkogård)


TILLBAKA


19  Anna Greta de Maré (född 1717 – död 12/3 1761 av hetsig sjukdom)

Anna  Greta gifte sig 1748 2/3 med snickarmästaren Anders Åvall (som dog 2/6 1776 68 år gammal av rödfeber). Anna Greta fick 1756 ärva fastigheten Kalkegryt efter sin faster Apollonia. Anna Greta bodde i Brastad.


20  Johan (född 1717 på Ulleröd i Svenneby socken – dog 11/6 1790 Illerås i Båraryd socken hos sin son dåvarande fältväbeln Carl Lorens Ludvig). Godsägare i Ulrika socken.

Volontär vid Bohusläns dragoner, 3/7 1742 korpral vid Fräkne kompani, 24/5 1746 furir vid Livkompaniet, 13/4 1754 avsked sedan han ärvt delar av Stora Farsbo i Ulrika socken, 28/8 1765 kornetts karaktär. Johan var med vid fälttåget vid Norska gränsen.

Johan gifte sig på 1750-talet med Eva Catharina Hedenqvist dotter till assessorn Johan Hedenqvist. Eva Catharina dog 1802 på löjtnantsbostället Botilstorp i Adelöv hos sin son dåvarande löjtnanten Carl Lorens Ludvig.

Paret bodde på Stora Farsbo i Ulrica Socken från 1754. 1757 köpte Johan resten av Stora Farsbo av sina syskon Anna Greta, Christina, Catharina, Jacob och sina kusiner Margaretha, Ingeborg Brita och Hedvig Ridderborg för 6 800 daler kopparmynt. 1772 sålde han halva Stora Farsbo för 28 000 daler kopparmynt och köpte kronoskatterusthållet Hydinge vid Hargsjön i Sya socken av Wifolka Kompani för 27 000 daler kopparmynt.

1765 anklagades en av Johans anställda på Stora Farsbo, Ingeborg Andersdotter, att för tredje gången ha begått lönskalägesbrott (sexuellt umgänge utanför äktenskapet). Ingeborg pekade ut Johan som lägersman. Det visade sig att den verklige lägersmannen var en dräng vid Stora Farsbo vid namn Petter Jönsson. Ingeborg dömdes enligt missgärningsbalken för att olovligen ha inlåtit sig i köttslig beblandelse till böter. Rätten ansåg att Ingeborg var av så svag kroppsstyrka att hon inte skulle klara av böterna och dömde henne därför till åtta dagars fängelse med vatten och bröd på Linköpings slott.


TILLBAKA


21  Elsa Maria de Maré (född 10/11 1723 på Ulleröd – död 11/111785 )

Elsa födde 1755 sitt enda barn, sonen Johannes (sjöman bosatt i Lysekil). Johannes föddes förmodligen utanför äktenskap då han vid Elsas död stod som enda arvinge och hade efternamnet de Maré.


22  Anna Magdalena (förmodligen äldst av syskonen då hon var gift redan 1778)

Gift med Daniel Molin, paret bodde i Brotorpet på Kalkegryt senare i Skrukeby.


23  Maria Elisabeth (född 18/6 1756 – död ?) Det finns osäkerheter kring Maria Elisabeth och Marie Elsa i ett fall nämns bara Maria, då sägs hon vara född 1760 18/6)


24  Marie Elsa (född 18/6 1760 på Stora Farsbo – död 26/12 1828 på Torestorp i Svarttorps socken i Jönköpings län, begraven på Svarttorps kyrkogård)

Marie bodde i Roestorp i Svarttorps socken hos F.A. Stålhammar och flyttade 1818 till Nyitorp. 1820 flyttade hon åter till Svarttorps socken där hon bodde fram till sin död på Torestorp hos Kapten Wollin.


25  Johanna Margareta (född 21/10 1761 på Stora Farsbo) gifte sig 29/5 1783 i Veta sn med betjenten Olof Hammar på Solberga. De flyttade enl hfl Veta till Sthlm 1789.

7  Christina de Maré ( född 1/10 1662 – död 12/10 1690 begravd i Svarteborg)

Christina var gift med Ingel Persson Augustin (död 1722) som var löjtnant vid Bohusläns dragoner och kollega till Johan. Christina och Ingel bodde på militiebostället Västersäter i Svarteborgs socken. Paret fick tre barn Peter (blivande fältväbel), Margareta Catharina och Catharina.


TILLBAKA


8  Johanna Christina de Maré (Född 1/10 1662 – död 29/9 1742 klockan 9 om aftonen, begravd 3/10)

Johanna gifte sig med Petter Winbom som var korpral vid överstelöjtnanten Weinholtz dragoner. Äktenskapet tycks ha havererat ganska omgående för 1684 rymde Petter till Köpenhamn där han 1691 antogs vara avliden. Om anledningen till flykten är hustrun eller hans korpralstjänst hos överstelöjtnant Weinholtz dragoner eller möjligen något annat, är svårt att veta. Troligt är att han är identisk med den Peter Winbom som 1688 var ryttare för ett rusthåll i Kviinge socken (Kristianstad län). Samma år stod han anklagad för stöld från bland annat sin rusthållare. Han dömdes att böta 75 daler silvermynt samt att slås i järn och arbeta för brottet sitt, men om inget arbete fanns skulle han löpa gatlopp en gång av och an för varje 8 daler silvermynt. Johanna och Petter fick en dotter Sara (1682 – 30/12 1760 i Drothem). Sara gifte sig två gånger, först med frälsebetjänten i Drothem Bengt Börjesson (d 1720), sedan med Anders Brandberg, fogde, befallningsman och senare tulltjänsteman.

Beträffande Johanna berättar domboken i Hammarkinds härad den 31 oktober 1691 att hon lägrats av en gift man vid namn Nils Ingemundsson som var på flykt efter att ha mördat en karl. Det barn som hon sedan födde dog strax efter födseln och nu gick rykten om att hon skulle ha tagit livet av sitt barn. Johanna frikändes för mordbeskyllningen då vittnesförhör pekade enstämmigt i motsatt riktning. Modern, svågern Samuel Stenwerk och de grannar som kommit in till henne i samband med nedkomsten konstaterade att inga tecken på barnamord förelåg. Eftersom hennes make varit på rymmen i sju år och dessutom påstods vara död räknades hon som ogift och dömdes därmed att böta 40 daler silvermynt efter straffordningens lägringspunkt för att hon låtit sig belägras av en gift man.

Johanna gifte om sig med kyrkvärden Måns Eriksson. Från 1729 och fram tills hon dog som 80-årig änka bodde Johanna på Lund i Drothems socken.  


TILLBAKA


9  Anna Margareta (Annika) de Maré (född 1668? – död 3/1 1738 11 om aftonen i Drothem, begravdes 10/1 avsides i kyrkan på korsgången som vetter åt Lilla kyrkodörren)

Anna bodde på Kolstad och Grimstad i Drothems socken och har titulerats löjtnantska. Hon var förmodligen gift med fältskären Samuel Stenwerk. Från 1724 och fram till sin död bodde hon med sin syster Johanna på Lund i Drothems socken.


10  Charlotta de Maré (föddes 1670 döps 10/4 på Kolstad i Drothems socken)

Charlotta var möjligen gift med en Schenning. Det finns nämligen uppgift om en sergeant Johan Schenning, som kan ha varit son till henne. 1741 kvitterade hon och systern Johanna ut brodern Carls innestående lönefordran.


11  Carl Hinric de Maré (född 9/11 1673 i Drothem, stupade 28/6 1709 vid Poltava)

1694 ryttare vid Östgöta kavalleriregemente, 1697 furir vid Svenska livregementet till fot, 25/12 1700 fänrik vid Östgöta tremänningsregemente, 2/4 1703 fänrik vid Södermanlands regemente, 1704 2/2 löjtnant vid samma regemente, 1705 29/3 kunglig livdrabant. Carl tjänstgjorde bland annat i Holland.12  Catharina Elisabet (Elsa) de Maré  (född 1677 – död 3/3 1751 på Stora Kolstad).


13  Maria Chatarina de Maré (död 1752 begravd i Ulrika kyrkas vapenhus)

Maria bodde på Lumparp, V Harg socken. Hon ärvde fastigheter i Ulrika, Västra Harg och Malexander socknar av sin syster Elsa (se ovan, nr 12).


14  Apollonia de Maré (förmodligen född på 1670-talet eftersom hon stod fadder i Drothem 1695 – död omkring 1756 på Lumparp i V Harg socken, begravd i Ulrika kyrkas vapenhus)

Apollonia levde ogift på Hyppinge, Ö Tollstad socken. Ägde fastigheten Kalkegryt.


TILLBAKA

2  Catharina Helena de Maré (född ca 1655 eftersom hon stod som dopvittne i Östra Husby socken den 16 januari 1667 - död 1731, begravd 8/3).

Catharina gifte sig den 15 december 1677 i Söderköping med löjtnanten Johan Holm med vilken hon fick dottern Elisabeth. Fram till 1689 bodde paret i Bro i Skönberga socken där Johan var mantalskommissarie. 1689 blev Johan lanträntmästare på Gotland där paret förmodligen bodde i Stenkumla socken. En tid senare stod hon som änka efter Johan Holm. Hon gifte om sig med fältskären Samuel Steenwärk och fick barnen Samuel (född 1694) och Helena. 1712 blev hon åter änka.


3  Jacob de Maré, adlad Ridderborg (född 1655 i Stockholm - stupade 28/6 1709 vid Poltava)

Student i Uppsala 1665 7/10. 1674 fanjunkare vid Östgöta kavalleriregemente, 1675 förare och senare sergeant vid Setons tyska dragonregemente, 1676 löjtnant vid Smålands dragonregemente, 1677 löjtnant vid Östgöta kavalleriregemente, 5/6 1678 kaptenlöjtnant vid samma regemente, 25/12 1700 ryttmästare vid Upplands tremännings kavalleriregemente, 9/11 1704 en av kung Carl XII:s livdrabanter. Jakob var bland annat med i skånska kriget under 1670-talet där han deltog i slaget vid Lund 4/12 1676.

Jacob adlades 11/2 1704 tillsammans med sin måg Henrik Scheibe med namnet Ridderborg. Han gifte sig 12/6 1679 i Söderköping med Anna Laurina (född 31/1 1662  i Söderköping – död 16/4 1710 på Bråberga i Skönberga socken) dotter av kontraktsprosten och kyrkoherden i Söderköpings pastorat av Linköpings stift Laurentius Laurinus och Helena Walleria. Från 4/12 1683 arrenderade Jakob Grimstad i Drothems socken mot en årlig avgift av 250 daler kopparmynt. 1689 bytte Jakobs far Jacques till sig Grimstad från den tidigare ägaren. Jakob bodde förmodligen på Grimstad fram till sin död.


TILLBAKA


4  Johan de Maré (född 1659- dog 22/3 1734 på Kvisseröd i Mo socken)

Startade sin militära tjänstgöring 1675, var under detta år med vid två aktioner i norska fälttåget där han skadades i huvudet, 1676 ryttare vid Östgöta kavalleriregemente, 1678 korpral vid samma regemente, 1679 kvartermästare vid samma regemente, 1679 underofficer vid Bohusläns dragoner, 1686 korpral, 9/9 1689 rustmästare, december 1693 furir, december 1697 förare, 1/10 1702 fältväbel, 17/9 1709 kornett och slutligen 20/11 1711 löjtnant, allt vid samma regemente. Johan var med i norska fälttåget 1716. 6/4 1716 tog Johan avsked som 1:e löjtnant vid Bohusläns dragonregemente Sotenäs kompani.

Johan var gift två gånger. Först med Katarina Baltzar, dotter till överstelöjtnanten vid Johans regemente Anders Baltzar af Sommerfeltz och Kristina Persdotter Augustin, syster till Ingel Augustin, som var gift med Johans syster Christinas man. Andra giftermålet som skedde 23/11 1698 i Svarteborg var med Katarinas syster Jungfru Anna Hedwig Baltzar. Från 1702 bodde Johan på Hunnebo fältväbelboställe som finns kvar än idag som hembygdsmuseum kallat ”Gammelgården”.

1712 bodde Johan på löjtnantsbostället Legene i Tossene socken. Johan fick efter sitt avsked 18 daler silvermynt i årligt underhåll samt 3/4 av kronorusthållet Ulleröd i Svenneby socken. Johans ekonomiska ställning var liksom alla officerare efter Carl XII död 1718, mycket dålig. Han fick understöd av sin syster Christinas son Peter Augustin. 1731 flyttade Johan till Peters gård Kvisseröd i Mo socken där han senare avled. Johan begravdes i Ingel Augustins släktgrav i Naverstad kyrka.


5  Gustaf de Maré (född 1661 (förmodligen fel eftersom han började sin militära bana 1699 – troligen född i slutet av 1670-talet) - död 12/2 1713 vid Bender)

13/9 1699 förare vid Östgöta infanteriregemente, 2/12 1702 sergeant, 2/1 1705 fänrik, 27/2 1706 premiärfänrik allt vid samma regemente, 30/11 1708 kunglig livdrabant. Gustaf dog ogift.


6  Vendel de Maré (född ca 1660)  

Dragon i överste P. Weinholtz kompani Bohusläns dragoner. Tjänstgjorde 1682 i Västeröd, Naverstad socken. 1684 tjänstgjorde han som soldat i Östgöta infanteri på Livkompaniet för Brobytomta i Furingstads socken.

Källor

Uppgifterna på dessa sidor har sammanställts av Mathias och Erik de Maré med hjälp av

    - Svenska släktkalendern 1982

    - Adelskalendern

    - Leijonhufvud: Ny svensk släktbok 1906

    - Elgenstiernas ättartavlor

    - Johan Axel Almquist: Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden

    - Lewenhaupt: Karl XII:s officerare

    - Genealogiska Föreningens samling av dödsrunor

    - Domboksutdrag från Göta hovrätt

    - Nils Hård af Segerstad: Åtta systrar och en bror, artikel i tidskriften Släkt och Hävd 2001:4

    - Nättidningen RÖTTERs Anbytarforum, http://genealogi.aland.net/discus/, där man faktiskt kan hitta informationer om släkten under Släkter – Introducerad adel

    - Petter Åkerman: de Maréerna och 1800-talets Ankarsrum, uppsats av till Ekonomisk-historiska  seminariet 1954 vid Handelshögskolan

    - En släktutredning förmodligen gjord av Thorgny de Maré, född 1853, och någon av hans bröder.

    - En släktutredning  gjord i Hjortnäs 1944 av en person vars namn vi tyvärr inte kunnat tyda

    - Uppgifter insamlade per telefon av Erik de Maré

     Bidrag, rättelser, kompletteringar m m och familjeporträtt mottages tacksamt, helst digitalt.
Detta porträtt påstås föreställa släktens svenske anfader Jacques le Bel de Maré


1  Jacques (Jakob) Le Bel de Maré

Född i Frankrike runt 1618. År 1644 kammartjänare hos pfalzgreven Karl Gustav von Pfalz-Zweibrücken (Kung Karl X Gustav). 1642 kom Karl Gustav som frivillig till Lennart Torstensons här i den Svenska armen vid den tyska fronten och man kan anta att även Jacques deltog i kriget. Karl Gustav deltog bland annat vid Breitenfeld 1642, i Danska fälttåget 1643-1644 samt vid Jankov 1645. Jacques kom förmodligen till Sverige från Tyskland tillsammans med Karl Gustav 1645. Han tjänade Karl Gustav fram till dennes död 1660. Som kammartjänare har han förmodligen bott på Stegeborgs slott i Östra Ny socken (där bodde familjen Pfalz-Zweibrücken). 1651-1654 bodde Karl Gustav på Borgholms slott i Räplinge socken. Det är därför troligt att även Jacques bodde där under delar av denna period.

25/9 1653 förlänade Karl Gustav Vadstena Klosterhemmanet i Styrestads kyrkby (Lösings härad) till Jacques på livstid. Jacques bytte bort förläningen mot räntan av Bogstens skattehemman i Drothem socken (Hammarkind härad). 1682 indrogs det före detta militiehemmanet och Jacques återfick 5/7 1683 Styrestadshemmanet i sin och hustruns livstid. 1691 indrogs även detta hemman av militiekommissionen. 1653 eller senare fick Jacques Bleckstads halvt och Kolstads kvarts skattehemman till skänks av Karl Gustavs yngre bror hertig Adolf Johan. Från 4/12 1683 arrenderade Jacques son Jakob Grimstad mot en årlig avgift av 250 daler kopparmynt. 1689 bytte Jacques till sig Grimstad mot ett frälsehemman i S. Johannis socken. För säterifriheten fick han betala 5000 daler kopparmynt. Åren 1653 – 1701 bodde Jacques på Kolstad och Grimstad i Drothems socken. Under 1690-talet skänkte Jacques en dopfunt i mässing till Drothems kyrka. Jacques dog på Grimstad 1701 och begravdes i Drothems kyrka den 17 mars.

Jacques gifte sig 1653 med Catharina Scheibe som var dotter till Vendel Hansson Scheibe och Christina Henriksdotter. Catharina föddes 1635 (döptes 4/2) på Pfalzgreven Johan Casimirs gods Knut-torp i Östra Husby socken och dog 10/2 1718 på Knuttorp. Hennes far Vendel var förvaltare hos Johan Casimir von Pfalz-Zweibrücken (Karl Gustavs far).


 TILLBAKA

Finger settings for guitar chords/Grepptabell för gitarr